Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần phát triển nhân lực châu Á (sau đây gọi là công ty chúng tôi) nhận thức tính quan trọng của của việc bảo vệ thông tin cá nhân, sẽ tuân thủ các quy định và pháp luật liên quan, thiết lập các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây và cố gắng đảm bảo thực hiện

1. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Trong hoạt động kinh doanh, công ty chúng tôi xem xét việc khách hàng giao phó thông tin cho chúng tôi, cùng với thiết lập hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân ứng với mỗi thực tế kinh doanh, trong việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân sẽ tuân theo các quy định đã đặt ra và xử lý phù hợp.

2. Tuân thủ luật pháp và các quy định

Công ty chúng tôi tuân theo luật pháp và các quy định khác được áp dụng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp trong việc xử lý thông tin cá nhân.

3. Thực thi các đối sách an toàn

Để bảo hộ tính chính xác và an toàn thông tin cá nhân, công ty chúng tôi tuân theo các quy định liên quan bảo mật thông tin, kiểm soát truy cập, hạn chế phương tiện lấy thông tin cá nhân, thực hiện các biện pháp đề phòng truy cập bất chính từ bên ngoài, cố gắng phòng chống việc đánh mất, phá hoại, làm giả và rò rỉ thông tin cá nhân.

4. Tuân thủ quyền lợi của người liên quan đến thông tin cá nhân.

Khi có yêu cầu công khai, đính chính hoặc xóa bỏ, sử dụng hay từ chối cung cấp thông tin từ người có liên quan thông tin cá nhân, công ty chúng tôi tuân thủ quyền lợi người liên quan thông tin cá nhân và trả lời với thiện chí.

5. Xây dựng và cải tiến liên tục chương trình tuân thủ

Để giúp cho cán bộ, nhân viên có nhận thức về tính quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, từ đó bảo về và sử dụng hợp lý, công ty chúng tôi tiến hành xây dựng chương trình tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân. Thực thi, duy trì chương trình này và cải tiến liên tục.

Bàn thảo luận thông tin cá nhân

Công ty cổ phần phát triển nhân lực châu á
Bộ phận hỗ trợ du học
TEL: 03-3981-5090


*Nếu có thắc mắc về quá trình xử lý các thông tin cá nhân của công ty chúng tôi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.

Trang web tổng hợp hướng dẫn du học Nhật Bản số 1 tại Nhật

Bạn có thể du học tại các trường Nhật ngữ xuất sắc được tuyển chọn
Chúng tôi giúp các bạn thành công ở Nhật Bản
  • Tìm thấy trường uy tín
  • Điểm nổi bật với những trường khác
  • Học trường cao đẳng uy tín
  • Tăng số khách hàng
  • Tham dự khóa học lập trình siêu rẻ
  • Tăng thu nhập
  • Dễ dàng tìm việc ở Nhật
  • Dễ dàng tìm việc làm thêm

Đến đầu trang

Đóng menu